Support
Prukkaew
Mobile : 0897871057
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

Prukkaew

 เลขที่บัญชี
982-0-12048-4
 ชื่อธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
 ชื่อบัญชี
บจ. พฤกษ์แก้ว
 ชนิดบัญชี
ออมทรัพย์
 สาขาของธนาคาร
ถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา
 ค่าขนส่ง
แยกค่าขนส่งตามเเต่ละชนิดสินค้า และไม่คิดเเยกเเต่ละชิ้น: สินค้า 1 + ค่าขนส่ง 1 + สินค้า 2 + ค่าขนส่ง 2 + ... + สินค้า N + ค่าขนส่ง N = จำนวนเงินที่ต้องชำระ